AudacityVýrobce popisuje Audacity jako “Volně dostupný, multiplatformní zvukový editor”,

na anglických stránkách uvádí potom “Free Audio Editor and Recorder”, přičemž pod slovem free si můžeme představit vysloveně opensource, což je patrné hned z umístění domovských stránek na sourceforge.net. Ovšem my také najdeme způsob, jak tento nezbytný nástroj začlenit do našeho rychlokurzu na pokračování Jak? Na to se podíváme v dalších dílech seriálu. Nepotěšilo mě, že v průběhu psaní tohoto článku vyšel článek o Audacity hned ve dvou nejmenovaných renomovaných periodicky vydávaných tiskovinách, v každé dokonce podruhé (co si vzpomínám), tím lépe ale pro vás.


(Screenshot z Audacity)

Domovská stránka Audacity: http://audacity.sourceforge.net/

Samotná instalace Audacity není nikterak neobvykle náročná, když počítáme že použijete předkompilovaný balíček pro váš operační systém (k dispozici i ve verzi “beta”), ale vzhledem k tomu, že obliba komerčního formátu mp3 je veliká (oblíbil jsem si ho, protože díky jeho rozšířenosti, lze zaručit jeho dekódováni kdekoliv, bez toho aniž bych se bál že za měsíc budu muset překódovat svojí knihovnu do jiného formátu, aby jsem si za dva roky něco pustil alespoň ve věži, protože ho nedokáže vytlačit ani jeho ještě více komerční protějšek wma, který je do windows integrovaný již několik let a to je důvod, proč ho preferuji před formáty, které nabízejí lepší poměr kvalita/velikost.), myslím tedy, že si budete chtít nainstalovat možnost exportu do tohoto formátu. To je věc celkem triviální, na domovských stránkách produktu je v

Po prvním startu programu uvidíte zhruba tohle okénko:
sekci download také okaz ke stažení enkodéru lame (praktická věcička pro příkazový řádek + manuál v html, ale i dynamicky linkovatelná knihovna). Po stažení tohoto archivu, který rozbalíte nejlépe do zvláštní složky např. v program files, stačí se v audacity jen pokusit o export do mp3 a audacity vám sám (samo? nebo snad sama?) nabídne možnost ručně vyhledat soubor “lame_enc.dll”, který se pochopitelně nachází v adresáři, kam jste “lamu” rozbalili, toto je samozřejmě nutné provést jen jednou, a to z důvodu, že v případě přímé implementace by autor Audacity musel platit poplatky majiteli copyrightu na mp3, za distribuci programu do Ameriky. Nativní formát audacity je “audacity project ” (*.aup + adresář stejného jména s datovými soubory), tento formát pochopitelně zachovává vše, jako byste audacity neukončili, na rozdíl od exportu do formátu mp3 nebo wav, při kterém se všechny stopy smíchají do dvou (stereo) nebo jenoho (mono) signálu, k dispozici je také editor id3 popisků, který se zobrazí těsně před exportem do mp3jky.

V okně audacity můžete vidět několik podstatnějších věcí:
nahoře klasické menu, které má většina aplikací “kazeťáková” tlačítka
vlevo od nich šest jakýchsi divných ikonek, většinu znich asi nerozpoznáte
dva “VU metry” (vstup a výstup), stejně tak i dvě “šavle/fadery” na doladění daného signálu a výběr vstupního zdroje (záleží na zvukové kartě, firmwaru a ovladačích)
ikony pro práci se schránkou, zoom-in, zoom-out, a další…
pod prázdným polem, kde se odehrává celá úprava záznamu (hudby) je pro nás důležité už jen políčko “Project rate (Hz)”, to určuje vzorkovací frekvenci celého projektu, a tím i výslednou kvalitu, my ovšem ponecháme “44100 Hz”, což je nepsaný standard ještě spolu s 16ti bitovými samply (rozuměj vzorky)
klasicky UnDo a ReDo
a těsně vlevo od nich tlačítko “Odstranit všechno kolem výběru” a druhé “Nahradit výběr tichem”
a konečně prázdné pole uprostřed
a také další nejmenované prvky, které my ale zatím nevyužijeme

Pro začátek si zkusíme nahrát zvuk z mikrofonu, počítám že to, jak se klikne na tlačítko s červeným kolečkem vysvětlovat nemusím, pokud nemáte u sebe mikrofon, zkuste nahrát jiný soubor, který přehráváte v jiném programu (s největší pravděpodobností musíte v rolovací nabídce zhruba vpravo nahoře, jestli jste tedy panel nepřesunuli, vybrat příslušný zdroj zvuku, implicitně je nastaven ten, který máte nastavený v mixpultu vašeho OS), nebo přímo otevřít soubor pomocí menu otevřít. Tím získáte stopu (buď stereo (dva řádky spojené na začátku) nebo mono (jeden řádek), podle zdroje). Pokud byste nyní začali nahrávat opět, zároveň se vám začnou přehrávat všechny ostatní stopy v časové ose, tomu lze zabránit tlačítkem umlčet (platí i pro přehrávání) v okénku vlevo od křivky stopy (ta není poviná, můžete jí ve stejném menu nahradit jiným grafem, který se vypočítává podle jiných pravidel, tj. např.

Barevný rozbor zvukových pásem, hlasitost,…), dále tam naleznete tlačítko solo, které umlčí všechny ostatní stopy (Solo), dále posuvník pan (crossfader mezi levým a pravým kanálem) a korekci hlasitosti, tady musím upozornit, že v profesionální práci se zvukem se vždy uvažuje takto: máme základní signál, vycházející ze zesilovače, tento signál bysme měli pouze tlumit, nikoli přetěžovat zesilovač, to snižuje kvalitu. Nedivte se proto, až zjistíte že hlasitost je “už” na -36 dB (decibelech), a vy stále slyšíte zvuk, ne to není chyba, 0 dB představuje maximální výkon zesilovače, pokud ho přesáhneme (+36), uslyšíme pouze nesrozumitelné praskání, představte si proto, že “0 v audacity” = “naplno ve Winampu, nebo jiném přehrávači” a plusové hodnoty, že jsou jen takový bonus, který je nutno využívat jen zřídka a s citem. Celá skladba se samozřejmě zesílit dá, ale bez ztráty kvality pouze správným použitím daných efektů na příslušné části záznamu.

Co se týče přehrávání, na panelu přehrávače stiskněte tlačítko “přetočit na začátek” a “přehrát”, pokud chcete přehrát jen část, označte ji pomocí kurzoru (nástroje) pro označení (kurzory se mění šesticí hranatých tlačítek vlevo od panelu přehrávání), s těmi vás teď seznámím postupně po řádcích, tak jak asi čtete:

První (Výběr) , vypadá jako velké patkové I, pomocí něj, obdobně jako v textových procesorech označujete text, zde můžete označovat pouze vzorky, tj. označení vždy končí a začíná uprostřed dvou vzorků osy (v řeči vektorové grafiky, jeden vzorek je jako klíčový bod na křivce v obrázku).

Následují dvě bílé šipčičky s čárkou (Obálka), až na ní kliknete, na časové ose se objeví po okrajích modrí čárka, a osa se rozdělí na světlejší a tmavší, pomocí nového zvláštního kurzoru můžete roztahovat a stlačovat zvukovou křivku (zesilovat a tlumit). Pokud uchopíte myší tlustou modrou čáru po okrajích stopy, můžete záznam pouze ztišit, nedojde tak k digitálnímu klipingu (cliping – ostřihávání,…), kdy křivka, nebo její část je tak hlasitá, že vystupuje ze stopy, kde ale nijak nevyčuhuje, jen se křivka ostříhne, pokud tedy tatko poškodíte například křivku, která má být špičatá, klipng ji hladce usekne, a vytvoří na ní plochu podle okraje stopy. Pokud ovšem obálku tvoříte úchopem za přechod světlé a bílé šedi uvnitř stopy, můžete záznam i zesílit. Dejte ale pozor, aby nedošlo k poškození křivky, jak to můžete na dvou stejných (čistá a poškozená) křivkách vidět na obrázku níže, také si všimněte, že ke klipingu v mém případě došlo už před zesílením, přebuzeným vstupem, klepáním do mikrofonu.

Dalším nástrojem je pastelka (Kreslení), pokud si pomocí lupy přiblížíte křivku do míry, kdy jsou vidět jednotlivé klíčové body (puntíky), které křivku tvoří, vy potom můžete tyto posouvat, malovat,… Tady snad jen poznámku, že křivka si přeje být kontinuální (tj.: pokud máte dvě křivky na jedné stopě, vždy je mezi nimi rovná křivka, nebo také ticho, ale křivka nemůže být roztržena.), na konci záznamu, ale už křivka není.

A jsme na druhém řádku kurzorů (Lupa), pochopitelně slouží k přibližování a oddalování (levé a pravé myšítko), tyto dvě funkce jsou dostupné také jako jednorázová tlačítka (+) a (-), která fungují bez přepínání nástroje. Nutno také dodat, že lupa roztahuje pouze do strany, i velmi strmé křivky se vám při úplném zoomu budou zdát jako rovina. To můžete napravit, že okno stopy (pás, ve kterém křivka je) uchopíte za okraj a roztáhnete na výšku, ten můžete taky zabalit v panelu vlevo od křivky, úplně dole je trojúhelníček (šipka vzhůru). Dále je tam oboustranná šipčička (Časový posuv), ta dokáže přesouvat křivku po ose, pokud uchopíte zvuk za označenou část, přesouváte označení spolu s křivkou, pokud ale chytnete neoznačenou část a zároveň existuje označená, posouvá se křivka, ale vybraná část zůstává na místě (vůči času na ose).

Poslední nástroj je také užitečný (Vícenástrojový režim), toto šesté tlačítko má na sobě hvězdičku, pokud na něj klepnete, můžete používat všechny tři nástroje z první řádky, záleží jen na tom, do jaké části stopy klikáte.

Označte si část křivky a prohlédněte si menu, nejzajímavějším a nejpoužívanějším jsou samozřejmě efekty, když si jeden vyberete, uvidíte většinou (když je to nutné) malé okénko, kde nastavíte parametry efektu, často také existuje tlačítko zkusit, které vám pustí začátek výběru (resp. Jak bude vypadat po aplikaci efektu.). Poznámku mám ještě k efektu odstranění šumu (např. když nahráváte ze vstupu), nahrajte chvilku ticha (čím víc, tím líp ale nesmí tam být jiné hluky, ty raději nepoužívejte), nejlépe, když máte ticho na pásku, který nahráváte, tak odstraníte i šum pásku, jiné je to u vinylu, kde šum (resp. praskání) může být žádaný, tam pouze zapněte gamofon, nepouštějte ale desku. Až nahrajete šum, označte pár sekund nejčistějšího šumu, efekty->odstranění šumu->získat profil šumu, označte část, ze které chcete šum odstranit, efekty->odstranění šumu->zkusit, pak můžete nastavit míru odstranění, pokud slyšíte celý zvuk ostře ocelově, jakoby s ozvěnou, je to příliš, pokud slyšíte šum, je to málo, bohužel je většinou těžké najít kompromis.

Všimněte si také, že většina efektů má v nastavení podepsaného svého autora. Možná vást také zajímá, že celé Audacity stojí na skriptovacím jazyce pro práci se zvukem Nyquist, můžete si otevřít i příkazový řádek Nyquistu (pokud tedy “Nykvist” umíte), tento jazyk je takové Audacity pro příkazový řádek, uvažuje se v něm podobně. Všechny funkce, efekty,… si budete asi muset projít sami, protže (jak mě vždy v knihách naštve), “toto téma opravdu už značně přesahuje rámec této publikace”, občas to může být i zábava, třeba při zvolení správného základu (současný školní řád bohužel neumožňuje nahrávat ani stříhat jakékoliv zvuky v naší škole, po první práci s audacity vám hned bude jasné proč – protože to, že někdo něco neřekne, neznamená, že nemůžete získat nahrávku, na které by to řekl.)
Ať vás provází rytmus!
Líbí se vám článek? Chcete se o něj podělit? Přidejte ho! (volba topclanky.cz nevyžaduje registraci)

8 Responses to “Audacity”

 1. ondey Says:

  aoj,
  hele chci nahrávat do audacity zvuky z netu, ale rolovací nabídka vpravo nahoře je jakoby vyplá…a tak nahrává jen z mikrofonu:/ ….nevim co s tím:( neporadíš?
  díkes ondra

 2. ondey Says:

  zkouším a zkouším….a nevím a nevím:/

 3. Harvie Says:

  ondey: Zkoušel si to přepnout v systémovém nastavovátku zvuku? U windoze je to takovej ten repráček vedle hodin.

 4. Rachel Says:

  neviete niekto o lepsom programe ako cool edit pro 2?

 5. Harvie Says:

  Rachel, mno to je jako sequencer zejo? prakticky se vetsinou pouziva cool edit, na neco muzes pouzit audacity. Na linuxu by se asi nejaka alternativa nasla, jenomze vetsionou vyzaduje realtime zvukovy system, ktery neni zas tak uplne vhodny pro domaci pouziti na ostatni veci, i kdyz neco uz sem videl, ale dal bych tomu este cas, nez z toho bude sequencer pro bezne uzivatele. aMuse, gunGirl a dalsi

 6. olcit Says:

  sem v koncích…pomozte…když do audacity vložim muziku,tak hraje strašně zpomaleně.Exportuju ji v MP3 na plochu a už to v wmplayeru hraje normálka.nemužu to nikde v nastavení najít.Prostě hraje jako deska na nižší otáčky.

 7. pomoc Says:

  hele mam dotaz prostě když tam naimportuju pisnicku ta dam nahravat tak mi to normalne nahrava ale ta pisnicka tam neni slyset pls poradte

 8. Harvie Says:

  olcit: zkus si stahnout novejsi verzi, ruzny nastaveni bitrate, vyexportovat (nejlepe do wav) a pak znova naimportovat z toho exportu, preinstalovat ovladace na zvukovku, nemas nejakej extremne starej pocitac?

  pomoc: nemas nekde stazenou hlasitost? je vic mist, kde se to muze stat. Pak potrebujes spravne nastaveny vstupni a vystupni zarizeni (zvukovka a prislusny vstup/vystup na ni). prvni co musis zjistit je jestli se ti vubec zobrazi na casovy ose ta zvukova krivka, potom si dej pozor na tlacitka jako “mute” a “solo”, taky i tobe doporucim zkusit upgradovat na posledni stabilni verzi…

Leave a Reply