BrainDuino – BrainFuck Interpreter for ArduinoPokud už znáte interpretovaný programovací jazyk BrainFuck, jistě vás nepřekvapí jeho implementace pro Arduino.

Tak mě napadlo, že si konečně zkusím taky napsat nějaký ten interpreter BrainFucku a protože jsem zrovna měl v ruce Arduino, napsal jsem ho právě pro něj (možná je to i takové malé prvenství). Pokud jde o instrukce ‘.’ a ‘,’, naprogramoval jsem interpreter tak, aby pracovaly se sériovou linkou, tudíž třeba na Linuxu můžete mít vlastní hardwarové znakové zařízení, které se chová jako BF program a nebo můžete použít “Serial Monitor” od Arduina. Na druhou stranu jde o jazyk C a není problém interpreter za 5min naportovat na Linux, Windows, MAC-OS X a spoustu dalších softwarových i hardwarových platforem.

Protože jsem interpreter chtěl dotáhnout do konce, tak jsem naprogramoval ochrany proti přetečení paměťové pásky i stacku “vhnízděných cyklů” (rozměr obou polí se zadává funkci brainfuck() při volání), což je věc, na kterou většina interpretů BF často zapomíná.

Také jsem implementoval některé instrukce, které ačkoli se moc nevyskytují, podle mě do BF jednoznačně patří a imho byly součástí původního BF. Jde o následující dvě instrukce:
* ‘#’ – Vypíše debugovací informace (záleží na interpretru)
* ‘@’ – Ukončí provádění programu

Samozřejmě, že hned jak jsem měl v ruce hotový interpreter, nenapadlo mě nic jiného, než ho začít víc provazovat s Arduinem. Ze všech nápadů jsem se nakonec rozhodl pustit do světa jen následující příkazy:
* ‘!’ – Nastaví hodnotu (0-255) PWM pro pin zadaný funkci brainfuck() při zavolání
* ‘?’ – Zjistí hodnotu (0-255) z Analog-IN pinu zadaného funkci brainfuck() při zavolání
* ‘_’ – ekvivalent delay(10);

Článek o BrainDuinu sem postnul taky na EsoLangs Wiki, která se touto problematikou zabývá a možná se BrainDuino objeví i na WikiPedii…
Tady je kód:

/*
* BrainDuino
* Arduino BrainFuck Interpreter
* <~~Harvie 2oo8
*
* Wanna real hardware BF processor?!
*/
#define memsize 100
#define stacksize 20
#define baudrate 9600
#define pwmoutpin 11
#define analoginpin 0
void brainfuck(int memory, char cycle, char *bfcode, char pwmpin, char ainpin) {
//Serial.println("BF-STARTED");
unsigned char tape[memory]; memset(tape, 0, sizeof(tape));  memory = 0;
int stack[cycle]; memset(stack, 0, sizeof(stack)); cycle = -1;
for(int i = 0;bfcode[i]!=0;i++) {
switch(bfcode[i]) {
//Basic BF instructions
case '>': memory++; if(memory>=sizeof(tape)) { Serial.println("BF-EXIT-MEM-OVERFLOW!"); return; } break;
case '<': memory--; if(memory<0) { Serial.println("BF-EXIT-MEM-UNDERFLOW!"); return; } break;
case '+': tape[memory]++; break;
case '-': tape[memory]--; break;
case '.': Serial.print(tape[memory], BYTE); break;
case ',': while(Serial.available()<=0) delay(30); tape[memory] = Serial.read(); break;
case '[': cycle++; if(cycle>=sizeof(stack)) { Serial.println("BF-EXIT-STACK-OVERFLOW!"); return; } stack[cycle] = i; break;
case ']': if(tape[memory] != 0) { i = stack[cycle]-1; } cycle--; if(cycle<-1) { Serial.println("BF-EXIT-STACK-UNDERFLOW!"); return; } break;
//Optional BF instructions
case '#': Serial.print("BF-DEBUG: POS: "); Serial.print(memory, DEC);
Serial.print(" TAPE: "); Serial.println(tape[memory], BYTE);
Serial.print(" TAPE: "); Serial.println(tape[memory], BYTE);
break;
case '@': Serial.println("BF-EXIT-BY-CODE!"); return; break;
//Arduino extensions for BF
case '!': if(pwmpin>=0 && tape[memory]>0 && tape[memory]<255) analogWrite(pwmpin, tape[memory]); break; //Set pwmpin output value
case '?': if(ainpin>=0) tape[memory]=analogRead(ainpin); break; //Read ainpin analog value (sux-a-bit)
case '_': delay(10); break; //Wait for a while
}
}
//Serial.println("BF-ENDED");
return;
}
void setup()          // run once, when the sketch starts
{
Serial.begin(baudrate);
char bfcode[]=
//"++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>."; //Hello World
//"[,.]"; //cat
//"[?!+]"; //Read ananlog input pin and write it's value to pwm output pin
//"[+[-!__]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]"; //Fade LED on pwmpin
"[[-]++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.[-]<[-]<[-]<[-!_]<+]"; //Hello World with pwm fading
brainfuck(memsize, stacksize, bfcode, pwmoutpin, analoginpin);
}
void loop()           // run over and over again
{
}Líbí se vám článek? Chcete se o něj podělit? Přidejte ho! (volba topclanky.cz nevyžaduje registraci)

Leave a Reply