Bulletin Board System

V současnosti jde asi o projekt, kterému věnuji největší usilí. Jeho pointou je nabídnout uživatelům (staro)novou platformu pro získávání a sdílení znalostí a jiných informací. Má jít o zdravou internetovou komunitu očištěnou od neřestí webu 2.0 a podobných problémů.

Svým způsobem se navracím k historickým BBS, ale zároveň použiji nové technologie. Telnet nahradí SSH a celý systém bude mnohem více “user-friendly”, než ostatní ze současných i historických BBS. Do začátku bude BBS obsahovat archiv většiny více nebo méně významných BBS z historie poskytnutý textfiles.com. Dále bude nabízen chat, soukromá pošta a další služby. Registrace by měla probíhat podobně jako na některých webových serverech, kde uživatel poskytne informace o sobě a na základě toho je administrátory přijat, nebo zamítnut.

Až dokončím vývoj software a začnu umožňovat registraci novým uživatelům, bude nutné zvážit přesunutí na pořádný hosting. Na závěr ještě snad mohu prozradit, že celý systém píši v BASHi a tudíž by portování napříč systémy mělo být minimálním, nebo nulovým problémem. Zdrojové kódy pochopitelně zveřejním.

Dalším krokem může být třeba zprovoznění služby jako TOR Hidden Service s následujícím fyzickým přestěhováním serveru na tajné místo. TOR je bohužel stále příliš pomalý a moje pokusy s IRC přes TOR ukázaly, že jedna textová zpráva může “letět” k serveru i třeba 10 sekund, tudíž takový přenos můžeme zatím provozovat jen jako test… V případě, že by se TOR nějakým způsobem vyvinul, bylo by možné s takovou možností pracovat.

Preview

Leave a Reply