Archive for the burokracie Category

Copyright není samozřejmost – odměňovat umělce ano!

Intelektuální vlastnictví vs. Intelektuální dědictví

Copyright (autorské právo) má svou oporu v teorii, že vše co člověk vymyslí/vytvoří má původ v jeho vlastní mysli (v jeho mozku). Každý, kdo ví alespoň úplné minimum o fungování mozku také ví, že by tento mozek byl bez vlivů okolního prostředí jen hroudou neuronů – mrtvým kusem masa. A já musím tedy tvrdit, že všechno, co kdy který člověk vyprodukuje (včetně tohoto článku) je jen kombinace předešlých vjemů. Ve skutečnosti není lidské tvoření o nic záhadnější, než například lidské trávení (i když výsledný produkt nám často připadá mnohem zajímavější nebo krásnější).


(more…)


České školství – Metodika výuky a IT


Napsat tento článek jsem měl v plánu už delší dobu, ale nebyl jsem si jistý s jakým by se mohl setkat ohlasem ze strany školy a zvláště pak jednotlivých vyučujících, ale v důsledku událostí, které nastaly koncem mého třetího ročníku docházky do střední školy jsem se rozhodl vytvořit jeho co nejpřijetelnější verzi už nyní. (Ale k jeho zveřejnění bez dalších úprav a korektur jsem se nakonec dostal až nyní o dva roky později – čistě z časových důvodů)


(more…)


Jak na opencard a podobné slídily

Aneb průvodce bezpečností oupnkarty… Nově zaváděná “karta pražana” přináší s sebou nové a pro mnohé zatím neznámé problémy…

(more…)