Archive for the politika Category

České školství – Metodika výuky a IT


Napsat tento článek jsem měl v plánu už delší dobu, ale nebyl jsem si jistý s jakým by se mohl setkat ohlasem ze strany školy a zvláště pak jednotlivých vyučujících, ale v důsledku událostí, které nastaly koncem mého třetího ročníku docházky do střední školy jsem se rozhodl vytvořit jeho co nejpřijetelnější verzi už nyní. (Ale k jeho zveřejnění bez dalších úprav a korektur jsem se nakonec dostal až nyní o dva roky později – čistě z časových důvodů)


(more…)


O Squattingu

Tenhle týden jsem už od začátku dostával nápady na různé články a tak to vemu pěkně popořádku, začnu článkem o squattingu.
Když píšu tenhle perex, tak ještě nevím, k čemu na konci článku dojdu, protože chci prostě nechat myšlenky volně plynout, abych mohl mít alespoň pocit, že jsem byl trochu objektivní. Rozhodl jsem se článek koncipovat jako pomyslný rozhovor, který naprosto schizofrenně vedu sám se sebou, abych nalezl pravdu. Tento styl jsem zvolil, protože chci ve článku postihnout celou problematiku co nejkomplexněji a systém otázka&odpověď mi umožňuje nejpřehlednější členění informací.


(more…)