Posts Tagged filozofie

O smyslu života

Delší dobu jsem se tady nevěnoval filozofickým otázkám – především z nedostatku času (ale nejen to). Dnes vám tedy přináším jeden krátký veselý příběh.
(more…)