Posts Tagged kryptologie

Píšeme polymorfický kód [I.]

Potřebujeme zabránit tomu, aby náš program (ať už dělá cokoli) byl těžko detekovatelný nějakým jiným softwarem. Jinak řečeno potřebujeme zajistit, aby nebylo snadné popsat náš spustitelný kód nějakou definicí, podle které by ho mohl nějaký čmuchal najít.

Článek se nezabývá pokročilými “hacky” na úrovni strojového kódu, ale čistě teorií pro obyčejné programátory.
(more…)